Oferta

Naszym Klientom oferujemy doraźną oraz stałą obsługę prawną, w oparciu o elastyczne systemy rozliczeń, pozwalające na dostosowanie zakresu i kosztów obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klienta.

DORAŹNA POMOC PRAWNA

    Obejmuje realizację jednorazowych zleceń dla Klientów, którzy nie są zainteresowani stałą obsługą prawną, bądź też mają już zapewnioną bieżącą obsługę prawną - jednakże potrzebują specjalistycznej pomocy prawnej w sprawach o szczególnym stopniu skomplikowania lub szczególnym znaczeniu dla Klienta. Do realizacji zadania w ramach doraźnej pomocy prawnej wyznaczany jest pracownik Kancelarii, specjalizujący się w dziedzinie, będącej przedmiotem zlecenia, a w sprawach bardziej skomplikowanych (np. procesy inwestycyjne, restrukturyzacje przedsiębiorstw) - zespół problemowy, grupujący prawników - specjalistów z różnych dziedzin prawa. Rozliczenie zleceń doraźnej pomocy prawnej następuje w oparciu o jeden z trzech wariantów:

WEDŁUG PAKIETU GODZIN:

Pakiet "A" do 10 godzin Ceny pakietów ulegają zmianie proporcjonalnie do wzrostu liczby godzin w nich zawartych
 
Pakiet "B" 10-19 godzin
 
Pakiet "C" 20-29 godzin
 
Pakiet "D" powyżej 30 godzin

WEDŁUG STAWKI GODZINOWEJ     

Nasze wynagrodzenie ustalane jest stosownie do rzeczywistego nakładu pracy, według wynegocjowanej stawki za godzinę pracy prawnika, przy czym stawki godzinowe ustalane są w następujących poziomach cenowych: partner, radca prawny, aplikant radcowski, konsultant prawny. Podstawą do rozliczenia kosztów zlecenia jest zestawienie czasu pracy za okres realizacji zlecenia.

WEDŁUG STAWKI RYCZAŁTOWEJ

    Nasze wynagrodzenie ustalane jest stosownie do przewidywanego nakładu pracy, według wynegocjowanej stawki za realizację całości zlecenia i nie podlega modyfikacjom, bez względu na rzeczywisty nakład pracy. Do wynagrodzenia, bez względu na przyjęty wariant rozliczeń, doliczane są koszty, ponoszone przez Kancelarię w interesie Klienta przy realizacji zlecenia (koszty dojazdów, noclegów itp.).

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

    Obejmuje świadczenie pomocy prawnej w sposób ciągły i we wszelkich aspektach działalności Klienta. Stała obsługa prawna pozwala nam na poznanie specyfiki działalności Klienta i zagadnień branżowych z nią związanych, a także organizacji przedsiębiorstwa, a przez to efektywniejsze i ściśle dostosowane do realiów działania Klienta świadczenie pomocy prawnej. Ponadto nasz Zespół pozostaje w stałej gotowości do niezwłocznego udzielenia pomocy prawnej na każde żądanie Klienta, co nie zawsze jest możliwe przy zleceniach doraźnych. Szczegółowe procedury współpracy w ramach stałej obsługi prawnej (środki komunikacji, forma i czas realizacji zleceń, dyżury w siedzibie Klienta) ustalane są indywidualnie z Klientem, jednakże zasadą jest dzielenie obsługi prawnej na obszary, w ramach których Kancelaria i Klient wyznaczają osoby do bieżących kontaktów operacyjnych w zakresie zagadnień prawnych, dotyczących danego obszaru. Każdorazowo, do realizacji zleceń o większym stopniu skomplikowania, powoływane są zespoły problemowe, grupujące prawników - specjalistów z różnych dziedzin prawa. Rozliczenie stałej obsługi prawnej następuje za okresy miesięczne, w oparciu o jeden z czterech wariantów:

WEDŁUG PAKIETU GODZIN

Pakiet "A" do 10 godzin Ceny pakietów ulegają zmianie proporcjonalnie do wzrostu liczby godzin w nich zawartych
 
Pakiet "B" 10-19 godzin
 
Pakiet "C" 20-29 godzin
 
Pakiet "D" powyżej 30 godzin

WEDŁUG STAWKI GODZINOWEJ

    Nasze wynagrodzenie ustalane jest stosownie do rzeczywistego nakładu pracy, według wynegocjowanej stawki za godzinę pracy prawnika, przy czym stawki godzinowe ustalane są w trzech poziomach cenowych: adwokat/radca prawny, aplikant adwokacki/radcowski, konsultant prawny; podstawą do rozliczenia kosztów obsługi jest zestawienie czasu pracy za okres rozliczeniowy.

WEDŁUG STAWKI RYCZAŁTOWEJ Z LIMITEM GODZIN

    Nasze wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, obejmującego określoną w umowie ilość godzin pracy prawników; świadczenie pomocy prawnej, w wymiarze przekraczającym limit godzin, objęty ryczałtem, rozliczane jest według stawki godzinowej; podstawą do rozliczenia kosztów obsługi jest zestawienie czasu pracy za okres rozliczeniowy, przy czym jeżeli rzeczywista ilość godzin pracy nie przekroczy ilości objętej ryczałtem, zestawienia nie doręcza się.

WEDŁUG STAWKI RYCZAŁTOWEJ BEZ LIMITU GODZIN

    Nasze wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości - jest to najmniej elastyczna forma rozliczeń, przeznaczona dla Klientów o dużym i stałym zapotrzebowaniu na usługi prawnicze.

Zespół

 

Kontakt

Możesz skontaktować się z nami, korzystajac z poniższego formularza.Aby przesłać nam wiadomość, wypełnij wszystkie pola i zatwierdź przyciskiem “wyślij wiadomość”.

 

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
KUTNIK, KALINOWSKI I PARTNERZY

 

ul. Batorego 5

87-100 Toruń

 

tel. (56) 658 39 17

fax: (56) 655 75 39

 

e-mail: kancelaria@kutnik-kalinowski.pl

 

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (56) 658 39 17.

 

Biuro Naszej Kancelarii jest czynne codziennie w dni powszednie,
od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00.

 

Prosimy jednak o wcześniejsze umówienie spotkania, kontaktując się z nami drogą elektroniczną: kancelaria@kutnik-kalinowski.pl lub telefonicznie.

 

Informacje o RODO

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Akceptuję